ΙΣΤΟΣΕΜΙΝΆΡΙΟ “Ο ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΌΣ ΩΣ ΤΕΜΠΈΛΗΣ ΚΑΙ ΑΝΕΙΔΊΚΕΥΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΉ ΤΟΥ COVID-19”

O καθηγητής Αύγουστος Τσινάκος θα πραγματοποιήσει ιστοσεμινάριο με θέμα “Ιστοσεμινάριο “Ο Εκπαιδευτικός ως Τεμπέλης και ανειδίκευτος στην εποχή του COVID-19: Μύθοι και πραγματικότητα” την Τετάρτη 1 Απριλίου 2020 19.00-21.00. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε τον ακόλουθο σύνδεσμο https://blogs.sch.gr/pekesde/archives/1875?fbclid=IwAR0GYFf-mkatwWqVXs3CE8rxIJvV2Gb17G3yHm3ZjxgYp7zv1RwRt5m05Is