ΔΗΜΙΟΥΡΓΊΑ ΔΙΚΤΎΟΥ ΓΙΑ ΕΚΠΑΊΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΦΎΛΑΞΗ ΑΠΌ ΦΥΣΙΚΈΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΈΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΎΣ ΚΙΝΔΎΝΟΥΣ

Την Παρασκευή 18 Οκτωβρίου, στους χώρους του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης στην Καβάλα, πραγματοποιήθηκε συνάντηση εργασίας, με θέμα τις φυσικές και τεχνολογικές καταστροφές.

Σκοπός της συνάντησης αυτής, ήταν η δημιουργία ενός πανευρωπαϊκού δικτύου για την εκπαίδευση και προφύλαξη από φυσικές καταστροφές και τεχνολογικούς κινδύνους.

Στη στη συνάντηση παρεβρέθηκε ο κ. Χρήστος Στυλιανίδης, Επίτροπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ανθρωπιστική Βοήθεια και Διαχείριση Κρίσεων, καθώς και ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας –  Θράκης κ. Νίκος Χαρδαλιάς.

Στην ίδια συνάντηση εργασίας, επίσης, παραβρέθηκαν και στελέχη από Υπηρεσίες Πολιτικής Προστασίας και Καθηγητές Πανεπιστημίων με συναφείς ειδικότητες από την Νοτιοανατολική Ευρώπη, το Ισραήλ και την Αυστραλία.

Στη συνάντηση παρουσιάστηκε το  Virtual School από το εργαστήριο AETMA, του Ιδρύματος, σε παράλληλη σύνδεση με Δημοτικά Σχολεία και Γυμνάσια από όλη τη χώρα και την Κύπρο και ακολούθησε εισήγηση του κ. F. Bloch, Διευθυντή της DG ECHO από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετική με το Πρόγραμμα rescEU όπως και με εισηγήσεις των υπολοίπων συμμετεχόντων, Τεχνοκρατών και Ακαδημαϊκών.

Το απόγευμα της ίδιας ημέρας πραγματοποιήθηκε στρογγυλή τράπεζα μεταξύ όλων των εμπλεκομένων, τα πορίσματα της οποίας είχαν ως στόχο να βοηθήσουν στον καθορισμό των επόμενων βημάτων για την υλοποίηση του δικτύου αυτού.

Μεταξύ των ομιλητών, ήταν επίσης και ο Καθηγητής DUTH, Διευθυντής «MSc in κ. Δημήτρης Εμμανουλούδης, καθηγητής στο Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος στη Δράμα με θέμα την ανάλυση και διαχείριση φυσικών και ανθρωπογενών καταστροφών όπως και ο Καθηγητής Αύγουστος Τσινάκος διευθυντής του εργαστηρίου ΑΕΤΜΑ του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης.

Περισσότερες πληροφορίες στον ακόλουθο σύνδεσμο:

«Σχολείο» για την προφύλαξη από φυσικές καταστροφές