Οργάνωση Webinar

 Κατέκτησε την Επαυξημένη Πραγματικότητα μέσω του ARTutor (ver 3)

 

Συνδιοργάνωση με eTwinning Greece

Και την υποστήριξη της ομάδας  Εξ αποστάσεως Εκπαίδευσης

Κυριακή 6 Ιουνίου και ώρα 19.00

Υποστηρικτικό υλικό Webinar