Η συγκριμένη πρόταση αποσκοπεί  στην ανάπτυξη ενός πρωτότυπου προϊόντος με την ονομασία Innovative Cultural Experience (ICE) το οποίο συνδυάζει τις ακόλουθες τεχνολογίες  αιχμής

  1. Διαφανείς Διαδραστικές Επιφάνειες  (Transparent Window)-επιφάνεια αφής, διαδραστική, τεχνολογία που ήδη υπάρχει . προτείνουμε να εμπλουτιστεί με τα παρακάτω
  2. Επαυξημένη Πραγματικότητα (Augmented Reality), μνημεία
  3. Τρισδιάστατο Video εμβύθυνσης ( 3D immersive video) , αφήγηση άυλης κληρονομιάς

Το προϊόν αυτό θα προσδίδει μια μοναδική εμπειρία ατομικής (η και μαζικής) ξενάγησης  αξιοποιώντας  πληροφορίες που βασίζονται τόσο στην υλική όσο και την άυλη πολιτιστική κληρονομιά μέσα από εξειδικευμένα αφηγηματικά σενάρια (narrative scenarios).