Το έργο “Προηγμένα Εργαλεία Προώθησης Προϊόντων” για την εταιρία ΑΦΟΙ ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ ΑΒΒΕΕΕ (Royal) υλοποιείται στο πλαίσια της πρόσκλησης “Επενδυτικά Σχέδια Καινοτομίας, Έρευνας και Ανάπτυξης Επιχειρήσεων του Κλάδου Αγροδιατροφής”

Το επενδυτικό σχέδιο αφορά την υλοποίηση 4 προτάσεων:

  • Ανάπτυξη υπηρεσιών για καταναλωτές με προβλήματα όρασης
  • Εφαρμογή κινητών συσκευών για παροχή πληροφοριών στους καταναλωτές αλλά και λήψη ανατροφοδότησης
  • Επαύξηση των διαφημιστικών φυλλαδίων της επιχείρησης
  • Ιχνηλασιμότητα παραγωγής με Barcode

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ 2014-2020»

ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1
«Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της τοπικής οικονομίας»
Ο ΟΠΟΙΟΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΣΠΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ
«Επενδυτικά Σχέδια Καινοτομίας, Έρευνας και Ανάπτυξης Επιχειρήσεων του κλάδου Αγρο-διατροφής»