15th January 2017 root

Interview in Eduadvisor.gr

Interview of Prof. Avgoustos Tsinakos regarding the postgraduate program Master of Education in Distance Education

http://www.eduadvisor.gr/index.php/sinentefxeis-more/13818-tei-anatolikis-makedonias-kai-thrakis-m-ed-in-distance-education-akadimaikos-polydiastati-kai-paragogiki-synergasia-anoixton-orizonton-me-to-athabasca-university-toy-kanada